Borstkanker (mammacarcinoom) oorzaken en behandeling

Twaalfduizend keer per jaar wordt bij vrouwen borstkanker gediagnosticeerd en is daarmee de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Bij vrouwen jonger dan 25 jaar komt deze vorm van kanker bijna niet voor. Ook bij mannen kan deze vorm van kanker voorkomen alleen veel minder dan bij vrouwen. In de leeftijdsklasse 30-59 jaar is borstkanker een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij vrouwen. Bij alle vormen, dus ook bij kanker is er een verandering van het DNA opgetreden. Door de verandering van het DNA van een cel, kan een cel ongeremd gaan delen en gezonde cellen verdringen en via de bloedbaan verspreid worden naar andere delen en organen van het lichaam. Verspreiding van kankercellen naar andere delen van het lichaam wordt uitzaaien (metastaseren) genoemd.

Wat zijn oorzaken van borstkanker?
De ontwikkeling van borstkanker kent verschillende oorzaken. Zo komt het binnen bepaalde families meer voor, dan bij andere families. Dit geeft aan dat erfelijkheid een rol kan spelen in de ontwikkeling van de ziekte. Ongeveer 5% van de borstkankers is erfelijk. In de jaren 90 is hier meer onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat twee genen de kans op het krijgen van de ziekte aanzienlijk vergroten. Zo krijgen 70-80% vrouwen met het BRCA1-gen en 50% van de vrouwen met het BRCA2-gen voor het 50ste levensjaar borstkanker. Preventief kunnen vrouwen met deze genen een borstamputatie ondergaan en/of de eierstokken weg laten halen. Overgewicht en obesitas, niet bewegen, roken en alcoholgebruik vergroten ook de kans op het krijgen van borstkanker. Tenslotte speelt de duur van blootstelling aan het hormoon oestrogeen een belangrijke rol in het ontwikkelen van deze vorm van kanker. Vrouwen die al voor het 12de levensjaar ongesteld worden, pas laat in de menopauze komen, nooit kinderen hebben gehad, of pas laat kinderen hebben gekregen, oestrogeenbevattende medicijnen gebruiken, zijn langer blootgesteld aan het hormoon oestrogeen en hebben daarmee een grotere kans op het ontwikkelen van de ziekte.

Wat zijn symptomen van borstkanker?
Vaak een knobbeltje in de borst gevoeld. Ook kan er een zwelling onder de oksel worden gevoeld. Het is dus zeer belangrijk dat vrouwen regelmatig zelfonderzoek uitvoeren. Verder kunnen veranderingen van de tepel (schilfering, afscheiding vocht/bloed, ingetrokken tepel, verdikkingen), veranderingen van de huid van de borst en rode, oranje vlekken symptomen zijn van deze vorm van kanker. Pijn in de borst kan ook een symptoom zijn. Pijn is echter niet vaak een symptoom van borstkanker. Neem zo snel mogelijk contact met de huisarts als er sprake is van een van de bovenstaande symptomen. Met beeldvormende technieken (echografie, MRI, CT-scan, mammografie) en biopsie wordt de diagnose borstkanker gesteld.

Hoe verloopt de behandeling van borstkanker?
De soort behandeling is afhankelijk van de prognose. Wanneer de prognose goed is, wordt een genezende (curatieve) behandeling gestart. Bij een curatieve behandeling wordt getracht alle kankercellen te verwijderen. Dit kan betekenen dat een deel van de, of de gehele borst geamputeerd moet worden. Ook is het mogelijk dat bepaalde delen van de lymfevaten worden weggehaald. Tenslotte kan de behandeling nog bestaan uit aanvullende chemotherapie, immunotherapie, hormoontherapie en bestraling (radiotherapie). Wanneer de prognose slecht is, wordt gestart met palliatieve behandeling. Bij een palliatieve behandeling zijn de doelen het terugdringen van klachten (waaronder pijn). De prognose is sterk afhankelijk van het soort carcinoom en stadium wanneer de carcinoom wordt ontdekt.

Bronnen:

www.borstkankerinfo.nl
www.nationaalkompas.nl
www.borstkanker.net
www.diagnoseborstkanker.nl
nhg.artsennet.nl/kenniscentrum