Beroerte (CVA), oorzaken, symptomen en behandeling

Een beroerte wordt ook wel een CVA genoemd. De oorzaak voor een beroerte is sterk leefstijlgebonden. Roken, hypertensie (hoge bloeddruk) en overgewicht zijn risicofactoren voor de ontwikkeling van een beroerte. Met de FAST-test kan mogelijk een beroerte worden vastgesteld. De FAST-test is een afkorting van Face, Arms, Speech en Time test. De behandeling van een beroerte bestaat uit drie fasen. De acute fase, de revalidatiefase en de chronische fase. Bij de revalidatie zullen onder andere revalidatie-arts, ergotherapeut, psycholoog, logopedist, fysiotherapeut en mogelijk diëtist betrokken zijn. In de chronische fase probeert de patiënt om te gaan met de gevolgen van een beroerte.

Wat zijn oorzaken van een beroerte?
Een beroerte wordt ook wel een Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd. Een beroerte is een zeer ernstige, vaak levensbedreigende aandoening met ernstige en ingrijpende gevolgen. Een beroerte is doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen en nummer 3 bij mannen. Bij een beroerte is de normale gezonde bloedvoorziening naar de hersenen ontregeld. De oorzaak van een CVA kan een herseninfarct of een hersenbloeding zijn. Bij een herseninfarct verstopt een propje, of stolsel een aanvoerend bloedvat naar de hersenen. De hersencellen krijgen geen bloed en dus geen zuurstof en sterven af. Bij een hersenbloeding scheurt er een bloedvat en stroomt er bloed tussen de hersencellen in. De hersencellen zijn hier niet tegen bestand. In 80% van de gevallen is een herseninfarct de oorzaak van een beroerte. Wanneer de symptomen die lijken op een beroerte binnen 1 dag (24 uur) weer verdwijnen wordt gesproken over een Transient Ischemic Accident (TIA). De risicofactoren voor het ontwikkelen van een beroerte zijn:

De oorzaken van een beroerte zijn sterk leefstijlgebonden. Een gezonde leefstijl kan het risico op het krijgen van een beroerte beperken.

Wat zijn symptomen van een beroerte?
Bij een beroerte kan een bepaald deel van de hersenen niet functioneren. Symptomen van een beroerte hangen af van welk deel van de hersenen beschadigd is. Bij mensen met een beroerte zijn de volgende symptomen te zien:

  • Het niet kunnen bewegen van arm en/of been
  • Scheefhangende mondhoek
  • Verwardheid
  • Patiënt spreekt wartaal
  • Bewusteloosheid
  • Misselijkheid
  • Slaperigheid
  • Duizeligheid

Met de FAST-test kan men snel inschatten of er mogelijk sprake is van een beroerte. De FAST-test is een afkorting van Face, Arms, Speech en Time. Bij de FAST-test wordt gevraagd of de persoon de tanden kan laten zien. Let op of de mond aan 1 kant scheef hangt. Dit kan een teken van een beroerte zijn. Vraag of de persoon met de ogen dicht de armen horizontaal naar voren strekt en de handpalmen naar boven draait. Let op of er geen arm weg zakt. Het wegzakken van een arm kan ook een teken van een beroerte zijn. Vraag tenslotte of de persoon een eenvoudige zin kan herhalen. Let op of de persoon dit niet lukt of de persoon onverstaanbaar spreekt. Wanneer er 1 of meerdere testen van de FAST-test positief zijn, kan er sprake zijn van een beroerte. Bel direct 112. Laat de persoon rusten in een comfortabele houding, controleer bewustzijn en ademhaling en alarmeer de hulpdiensten.

Hoe verloopt de behandeling van een beroerte?
De behandeling van een beroerte bestaat uit drie fasen. De acute fase, de revalidatiefase en de chronische fase. In de acute fase wordt de patiënt opgenomen in het ziekenhuis. Er wordt lichamelijk onderzoek verricht en de behandeling wordt gestart. Mogelijk worden er tijdens de behandeling bloedverdunners (antistollingsmiddelen) gegeven om een stolsel in de hersenen op te lossen. Na de acute fase van ongeveer 10 dagen start de revalidatiefase. In de revalidatiefase wordt gestart met de revalidatie. Bij de revalidatie zullen onder andere revalidatie-arts, ergotherapeut, psycholoog, logopedist en fysiotherapeut betrokken zijn. In de chronische fase probeert de patiënt om te gaan met de gevolgen van een beroerte.

Bronnen:

www.nationaalkompas.nl
www.nationaalkompas.nl
www.hartstichting.nl
www.beroerte.info
www.rodekruis.nl