Oorzaak en beloop van een liesbreuk

Wanneer iemand een zwelling heeft in de lies, is de oorzaak vaak een liesbreuk. Er zijn verschillende soorten liesbreuken. Je hebt liesbreuken waarbij de breukpoort boven het ligamentum inguinalis (een soort bandje) ligt, dit zijn de liesbreuken die ze hernia inguinalis noemen. Je hebt ook liesbreuken waarbij de breukpoort onder het ligamentum inguinalis ligt. Deze liesbreuken noemt men hernia femoralis. Liesbreuken zie je veel bij jonge jongetjes en bij wat oudere mannen.

Hernia inguinalis (liesbreuk) Een hernia inguinalis is een liesbreuk waarbij de breukpoort zich bevindt  boven het ligamentum inguinalis. Je kunt de hernia inguinalis onderverdelen in twee verschillende types. Je hebt een mediale hernia inguinalis (aan de binnenzijde) en je hebt een laterale hernia inguinalis (aan de buitenzijde). Wanneer bij een hernia de breukzak al aanwezig is vanaf de geboorte en het wordt veroorzaakt door de processus vaginalis die open gebleven is, kan dit de oorzaak zijn van een latere hernia inguinalis. Echter spreek je pas van een echte laterale hernia inguinalis wanneer de breukzak gevuld is. Het vullen van de breukzak kan op elk moment van het leven gebeuren. Het kan direct na de geboorte gebeuren maar ook pas veel later in het leven. De oorzaak van een mediale hernia inguinalis is anders als die van een laterale hernia inguinalis. De mediale hernia inguinalis ontstaat vaak op oudere leeftijd pas. De oorzaak is gelegen in een zwakke buikwand. De liesbreuk ontstaat dan vaak in combinatie met overgewicht, zwak ontwikkelde spieren en wanneer men veel moet hoesten of tillen. Het kan ook zo zijn dat men zowel een laterale als een mediale hernia inguinalis heeft. Een laterale hernia inguinalis kan ook ingeklemd raken.

Hoe vaak komt een liesbreuk voor?
Liesbreuken komen vaker voor bij mannen, dan bij vrouwen. Bij vrouwen is de incidentie, dat wil zeggen het aantal nieuwe gevallen, ongeveer 0,5 per 1000 vrouwen. Bij mannen is de incidentie ongeveer 4 per 1000 mannen. Bij mannen die ouder zijn dan 65 komen nog meer liesbreuken voor. Bij die groep is de incidentie ongeveer 10 per 1000 mannen.

Beloop van een liesbreuk
Wanneer kinderen met een liesbreuk geopereerd zijn, dan is de prognose voor hen goed. Bij oudere mensen met een liesbreuk zie je echter wel vaker dat na een operatie de liesbreuk toch nog terug komt. Door de eerdere liesbreuken en operatie kan de anatomie van de patiënt veranderd zijn en daardoor is het niet altijd even makkelijk om opnieuw te opereren. Belangrijk om recidieven van een liesbreuk te voorkomen is het hebben van een goede ontlasting. Het is daarom belangrijk om goed te drinken en voldoende vezels binnen te krijgen.

Bronnen:
E. Rubin, Farber, JL, Pathology (1999), Lippincott-Raven, Philadelphia, New York
H. de Vries, de Jongh, TOH, Grundmeijer, HGLM, Diagnostiek van alledaagse klachten (2003), Bohn Stafleu van Lofhum, houten
EH van de Lisdonk, van
den Bosch, WJHM, Lagro-Janssen, ALM, Ziekten in de huisartspraktijk (2003), Elsevier gezondheidszorg, Maarssen