Slokdarmkanker oorzaken, symptomen en behandeling

De slokdarm is een gespierde holle buis die het voedsel van de mondholte naar de maag vervoert. Bij slokdarmkanker (oesofaguscarcinoom) is er schade in het DNA van de slijmvliescel opgetreden, waardoor deze ongeremd gaat delen. In 2009 werd bij 1900 mensen slokdarmkanker vastgesteld. Slokdarmkanker is een van de meest dodelijke kankersoorten. Ongewild gewichtsverlies, pikzwarte ontlasting en moeheid zijn onder andere symptomen van slokdarmkanker. Slokdarmkanker heeft vaak een slechte prognose. De soort behandeling van slokdarmkanker is afhankelijk van de prognose.

Wat zijn oorzaken van slokdarmkanker?
Het ontstaan van slokdarmkanker is van meerdere factoren afhankelijk. Een ziekte die door samenloop van verschillende factoren ontstaat wordt multifactorieel genoemd. Factoren die de kans op het ontwikkelen van slokdarmkanker verhogen zijn:

  • Obesitas (ernstig overgewicht; BMI groter dan 25)
  • Roken; roken beschadigt het DNA van de slijmvliescellen van de slokdarm
  • Overmatig alcoholgebruik; alcohol beschadigt de slijmvliescellen van de slokdarm
  • Barret-slokdarm; een Barret-slokdarm is een slokdarmbeschadiging. Bij 3-5% van de patienten met een Barret-slokdarm ontstaat er slokdarmkanker
  • Brandend maagzuur (reflux)
  • Weinig groente en fruit eten

Wat zijn symptomen van slokdarmkanker?
Wanneer de slokdarm niet goed functioneert door een aanwezige kanker zijn er problemen met het verwerken van voedsel door de slokdarm. Ook kan de slokdarm bloeden door een aanwezige kanker. Onverklaarbaar gewichtsverlies, moeheid, bloed braken en een pikzwarte ontlasting (door een aanwezige bloeding in de slokdarm), vol gevoel/eten zakt niet zijn symptomen waarmee de patiƫnt direct contact mee moet opnemen met de huisarts. Chronisch hikken, duizeligheid en moeheid (door bloedarmoede wegens bloedverlies door de bloeding) en pijnlijk gevoel ter hoogte van het borstbeen zijn symptomen van slokdarmkanker. Vaak zal de arts bloed afnemen en een biopt nemen van slokdarmweefsel om vast te stellen of er sprake is van kanker en wat voor soort kanker het is. Daarnaast zullen beeldvormende technieken (CT-scan, echografie, PET-scan) gebruikt worden om te beoordelen of de kanker is uitgezaaid (gemetastaseerd) naar andere delen van het lichaam. Verder kunnen met een bronchscopie de luchtwegen worden onderzocht en met een kijkoperatie kan gekeken worden of er kleine delen van de kanker zijn uitgezaaid. Slokdarmkanker zaait meestal uit naar de lymfeklieren, de lever en de longen. Er zijn twee vormen van slokdarmkanker. De ene vorm is plaveiselcarcinoom. Plaveiselcarcinoom ontstaat uit de oppervlakkige cellen van de slokdarm. De andere vorm is het adenocarcinoom. Deze vorm van slokdarmkanker ontstaat uit kliercellen van de slokdarm.

Hoe verloopt de behandeling van slokdarmkanker?
De behandeling en prognose is erg afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt. Wanneer de kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt en er nog geen uitzaaiingen zijn, is de prognose goed en wordt curatief behandeld. Curatief behandelen betekent dat de behandeling is gericht op genezing. Slokdarmkanker kan endoscopisch worden behandeld. Dit betekent dat het zieke weefsel via endoscopie wordt weggehaald. Slokdarmkanker kan ook curatief met een combinatie van bestraling (radiotherapie) en chemotherapie (cytostatica) worden behandeld. Tenslotte kan het zieke weefsel operatief worden verwijderd. Bij veel mensen wordt de kanker pas in een laat stadium ontdekt en is de prognose slecht. Wanneer de prognose slecht is, is de behandeling gericht op het remmen van de ziekte en het beperken van de klachten. Dit kan door bestraling, plaatsing van een stent en een combinatie van chemo- en radiotherapie.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

Maagkanker oorzaken, symptomen en behandeling

Maagzweer oorzaken, symptomen en behandeling

Organen en orgaanstelsels

Bronnen:

www.cbo.nl
www.chirurgenoperatie.nl
www.mdl.nl
www.slokdarmkanker.info
www.mlds.nl