Overgevoelige maag, oorzaken, symptomen en behandeling

Een overgevoelige maag wordt ook wel aspecifieke maagklachten, functionele maagklachten en functionele dyspepsie genoemd. De oorzaak van een overgevoelige maag is vaak niet duidelijk. Mensen met een overgevoelige maag hebben onder andere last van boeren, oprispingen, misselijkheid, braken en een vol gevoel. Minder vet eten, vaker kleine maaltijden, minder koffie drinken en minder chocolade eten kunnen de maagklachten verminderen.

De maag is een belangrijk spijsverteringsorgaan. De maag zit linksboven in de buikholte. De maag laat stapsgewijs voedsel door aan de dunne darm en het maagsap doodt schadelijke organismen. Ook activeert maagsap spijsverteringsenzymen.

Wat zijn oorzaken van maagklachten?
Veel mensen (ongeveer 25%) hebben last van maagklachten. Een aantal aandoeningen veroorzaken maagklachten. Deze aandoeningen zijn gastritis (ontsteking maagslijmvlies), brandend maagzuur (reflux) of een maagzweer. Vaak worden dikke darmklachten verward met maagklachten. Prikkelbare darm syndroom (PDS) wordt vaak verward met maagklachten. Soms is er echter geen duidelijk oorzaak voor maagklachten aanwezig. Wanneer er geen duidelijke oorzaak voor de maagklachten aan te wijzen is, wordt gesproken over een overgevoelige maag. Een overgevoelige maag kan veroorzaakt worden door een verstoorde maagmotiliteit (beweging van de maag) en stress.

Wat zijn symptomen van maagklachten?
Een overgevoelige maag wordt ook wel functionele dyspepsie genoemd. Dyspepsie betekent onvolledige of slechte vertering. Er is bij een overgevoelige maag echter helemaal geen sprake van een onvolledige of slechte vertering. Wel hebben mensen met een overgevoelige maag last van een vol gevoel, snel verzadigd zijn, opgeblazen gevoel, oprispingen, boeren, misselijkheid, braken en pijn in de bovenbuik. Deze pijn in de bovenbuik zit vaak aan de linkerkant. De diagnose overgevoelige maag of functionele maagklachten wordt gedaan aan de hand van de Rome III criteria. Deze criteria zijn vervelend vol gevoel na de maaltijd, snelle verzadiging (snel geen trek meer), brandend gevoel in de maagstreek en pijn in de maagstreek. De klachten moeten minstens zes maanden geleden zijn begonnen en van drie van de zes maanden moeten mensen er last van hebben. Andere aandoeningen moeten wel uitgesloten worden.

Hoe verloopt de behandeling van maagklachten?
Bij een overgevoelige maag is er geen duidelijke behandeling, omdat er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen is voor de klachten. Gebruik van een aantal pijnstillers wordt zeer sterk ontraden. Pijnstillers die ontraden worden zijn NSAID’s (Niet Steroide Anti-Inflammatoire Drugs) zoals diclofenac en ibuprofen. Verder wordt aspirine gebruiken ontraden. Soms schrijft de arts antidepressiva in lage doseringen voor. Antidepressiva in lage doseringen heeft mogelijk een positief effect. Ook pijnstilling kan door de huisarts voorgeschreven kan verlichting geven. Ook kan de huisarts producten voorschrijven die de klachten verminderen. Deze producten zijn ook zonder verwijzing/recept te verkrijgen. Gebruik van deze producten voor korte duur is geen probleem. Verder zijn er een aantal leefregels waar mensen zich met een overgevoelige maag aan kunnen houden. Deze leefregels hebben met name betrekking op voeding. Aan de volgende regels kunnen mensen met een overgevoelige maag zich houden:

 • Eet geen producten waarvoor men gevoelig is.
 • Reduceer stress.
 • Beweeg regelmatig.
 • Matig met alcohol. Alcohol prikkelt het maagslijmvlies.
 • Matig het koffiegebruik.
 • Matig gebruik van pepermunt, frisdrank met prik (koolzuur), chocolade.
 • Matig vet eten.
 • Eet kleine porties (eet niet te grote maaltijden).
 • Stop met roken.
 • Gebruik niet te veel melkproducten. Melkproducten verlichten in eerste instantie, maar verergeren vervolgens de klachten.
 • Kauw goed en eet rustig.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Maak je eigen geldmachine in 8 stappen en wordt financieel onafhankelijk

De maag

Maagzweer oorzaken, symptomen en behandeling

Maagkanker oorzaken, symptomen en behandeling

Oorzaak, prognose en behandeling van prikkelbare darmsyndroom (irritable bowel syndrome)

Bronnen:

www.mlds.nl
www.zowerkthetlichaam.nl
www.romecriteria.org
www.medscape.org
www.kring-apotheek.nl